IPO-R hindamise teooriaeksam

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas 24.aprillil 2015 EKL büroos katsekohtuniku kandidaatidele IPO-R hindamise teooriaeksami.

Eksamikomisjoni esimees: Katja Skulj
liikmed: Jekaterina Aljohhina, Triin Raag
peakorraldaja: Marelle Muru

Eksamil osalesid kandidaatidena Kadri Viljalo, Margot Luukas ja Monika Rusing. Kõik kandidaadid sooritasid eksami positiivselt.

Praktiline koolitusseminar alustajatele

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas kahel päeval praktilise koolitusseminari alustajatele valmistumiseks päästekoerte maa-ala otsingu eksamiks E ja A tasemel. Koolitus oli suunatud teadmiste omandamiseks koerajuhtidele, kes valmistuvad koeraga osalema päästekoerte IPO-R katsetel või plaanivad seda tulevikus teha.

Koolitaja: Monika Rusing

Käsitletud teemad:

Maa-ala koolituspäev (15.03.2015) - pildigalerii

  • Eksamisoorituse reeglid, sh eksami protokollireeglid - kuidas alustada/ lōpetada sooritus ja kuidas käituda soorituse ajal.
  • Mängime läbi eksamisituatsiooni - vajadusel lahendame proovieksami situatsioonis esile kerkinud küsimusi/probleeme.
  • Lisaks käsitleme koera motivatsiooni töötamisel - kuidas esile tuua oma koera tugevaid külgi ja varjata nõrgemaid kohti.

Kuulekuse ja osavuse koolituspäev (05.04.2015) - pildigalerii

  • Käime läbi kuulekuse/osavuse osasoorituse reeglid ja elemendid - kuidas alustada/ lōpetada sooritus ja kuidas käituda soorituse ajal ning elementide vahelisel ajal.
  • Mängime läbi proovieksami platsiosa situatsiooni - lahendame esile kerkinud küsimusi/probleeme.

Aitäh kõikidele osalejatele!

Foto Margot Luukas

Koerte esmaabi koolitus

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas koolituse koerte esmaabist. Koolitus põhines osaliselt Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni (IRO) missioonivalmiduse ettevalmistuskursuse materjalide põhjal.

Toimumise aeg: 14.veebruar 2015 kell 16.00-20.00

Toimumise koht: Linnu tee 75a, Tallinn

Lektor: Kadri Viljalo

Käsitletud teemad:

  • treeningutes ja kodus sagedamini ette tulevad seisundid (traumad, mürgitused, temperatuuri äärmustest tulenevad olukorrad jne), nende ennetamine ja esmaabi
  • esmaabi kott
  • elustamine
  • praktilised harjutused näidiskoertega

Koolitusest võttis osa 17 huvilist.

Koolituse osalustasudest toetatakse Eesti meeskonna osalemist IRO päästekoerte maailmameistri­võistlustel 2015, mis toimuvad 22.-27.septembril 2015 Taanis Aalborgis.

Aasta koer ja koerajuht 2014

Foto Pille Saar

Vabatahtliku Reservpäästerühma aunimetuse Aasta Koer ja Koerajuht 2014 pälvisid sel aastal Kadri Viljalo ja Perri!

Palju õnne!

Kompassi- ja orienteerumiskoolitus

16.novembril 2014 Harku matkaradadel toimunud koolitusest võttis osa 18 koerajuhti, kus lihviti orienteerumise oskusi kaardi ja kompassiga. 4,5 kilomeetri pikkusel rajal tuli maastikul läbida 18 punkti, millega kõik ka suurepäraselt toime tulid. Aitäh osalejatele ja suurimad tänud rajameister Erkile!

IRO MRT 2014 Austrias

MRT-lt tagasi

Kadri ja Perri kojusaabumine 1.novembri öösel

29.-31.oktoobril 2014 Austrias Tritolwerkis toimunud rahvusvahelisel IRO missioonivalmiduse testil varingualal osalesid meie klubist Kadri Viljalo koos Perriga, kes saavutasid esimeste eestlastena IRO MRT tulemuse! Palju õnne Kadrile ja Perrile ning samuti kõikidele trennikaaslastele!

 

Foto Kadri Viljalo

IPO-R eksamid oktoobris 2014

10.-12.oktoobril 2014 said peetud selle aasta viimased IPO-R eksamid, mis toimusd jäljes ja maa-alaotsingus. Eksameid hindas IRO kohtunik Ruud Haak Hollandist. Kolmel päeval võttis eksamitest osa 22 osalejat, neist 6 jäljes ja 16 osalejat maa-ala otsingus. Jäljeeksamil said tulemuse kõik osalejad ning maa-alal said tulemuse kirja 13 osalejat. Seega kokkuvõttes oli tegemist väga eduka üritusega.

Rohkem infot, tulemusi ja pilte vaata siit!

 

Ülemaailmne loomade päev Horteses

Otsingukoerad astusid üles esinemisega 4.oktoobril ülemaailmse loomade päeva tähistamisel heategevuslikul üritusel aianduskeskuses Hortes! Üritusest tegi uudilõigu ka Kanal2 uudistesaade Reporter, videot saab järelvaadata siit!

Pildil esinejad koos oma lemmikutega - foto Pille Saar

20.IRO päästekoerte maailmameistrivõistlused Sloveenias

Meie klubi esindus osales 20.IRO päästekoerte maailmameistrivõistlustel, kus Eestit esindasid  koerajuht Kadri Viljalo koos päästekoeraga Perri ning meeskonna kaptenina Margot Luukas. Võistlus toimus 24.-28.septembril 2014 Sloveenias Nova Gorica ja Lokve piirkonnas. Kadri ja Perri osalesid maa-ala otsingus RH-FL, kus kokku startis 51 võistlejat, kellest tulemuse saavutas 13. Eesti tiim kahjuks maa-ala otsingus oodatud tulemust ei saavutanud, kuna otsinguaeg lõppes enne viimase figurandi leidmist, kuid see-eest õnnestus kuulekuse ja osavuse sooritus õnnestus väga hästi.

Lisaks võisteldi veel varinguotsingus ja jäljeajamises ning kokku võttis suurüritusest osa ligi 120 võistlejat.

Rohkem infot ja kõik tulemused leiab ürituse ametlikult kodulehelt:

http://www.iro-worldchampionship.org/

Pildil Eesti meeskond avaparaadil

FRF-K9 tasemetest Soomes 05.-07.09.2014

5.-7.septembrini 2014 külastasime EOKK koerajuhtidega Soome Päästemeeskonna koerarühma FRF-K9 selleaastast tasemetesti, eesmärgiga tutvuda testi ülesehitusega, osaleda ja abistada harjutustes figurantidena ning treenida oma koertega erinevatel varinguplatsidel Espoos, Vantaas ja Helsingis.

Pilte üritusest ja treeningutest näeb siit!

Pildil FRF-K9 päästemeeskond otsingutööd tegemas

Õppus Unikülas koos Kõrgema Sõjakooli kadettidega

06.09.2014 osalesid Tartumaal Unikülas 6 Vabatahtliku Reservpäästerühma ja 3 Lääne- Virumaa koertekooli Skywhite koerajuhti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli väliõppusel. Kadettide eesmärgiks oli metsas orienteerumise ning koerte eest taktikalise põgenemise ja varjumise õpe, samas kui koerajuhid said harjutada kätt tegelikus otsingusituatsioonis tegutsemiseks. Kaheksal koeratiimil tuli leida kokku ligi 60 kadetti, kes peitusid väikeste gruppidena Lõuna-Eesti künklikule ning väliselt petlikuna tundunud maastikule. Enne otsingut tutvustati Sõjakooli õppuritele päästekoerte erinevaid otsingumeetodeid ning vesteldi pikalt teemadel, millised võimalused on koera inimese lõhnale reageerimisel eksitada. Peale otsingut andsid nii koerajuhid kui otsitavad teineteisele tagasisidet otsingute kulgemise käigu kohta.

Koerajuhid tänavad Kõrgemat Sõjakooli tegusa koolituspäeva eest ja loodavad ka edaspidisele koostööle!

Kuulekuskoolituse seminar 31.08.2014

Augustikuu viimasel pühapäeval kogunesid meie koerajuhid Harku järve ääres Sõudebaasi teel, et saada teadmisi kuulekuse õpetamisest. Koolitaja Mari Ojarand jagas meiega oma teadmisi nii koolitamise algtõdedest kui viis läbi koertega praktiliste harjutuste käigus erinevate kuulekuse elementide tehnilist õpetamist. Kokku võttis üritusest osa 7 koera ja 16 koerajuhti. Mõningaid pilte koolitusseminarist näeb siit!

Toimusid IPO-R eksamid 09.-10-08.2014

09.-10.08.2014 korraldas EOKK IPO-R eksamid veepäästes RH-W ja maa-ala otsingus RH-FL. Mõlemad eksamid võttis vastu ja hindas rahvusvaheliselt tunnustatud IRO ja FCI kohtunik Daniel Sedlak Tšehhist. Daniel Sedlak on ka selle-aastase päästekoerte maailmameistrivõistluste maa-ala otsingu kohtunik.

Esmakordselt Eestis (ja teadaolevalt ka Põhjamaades) läbiviidud IPO-R veepääste eksamist RH-W võttis osa 5 osalejat, neist üks eksamipaar Lätist ja kaks Soomest. Eksam toimus Tallinnas, Männikul AS Silikaat territooriumil ning tulemuse saavutasid kaks osalejat - meie klubilised Aili Kivinurm ja labradori retriiver Olli sobivuse eksamil RH W-E ning külalised Lätist Andrejs Bakulenko koos kuldse retriiveriga Dali läbisid positiivselt RH W-A katse!

IPO-R maa-ala otsingu katsest RH-FL võttis osa 10 koeratiimi, neist 5 koera A-tasemel ja 5 koera B-tasemel. Eksam toimus Harjumaal Viimsis, maa-ala osasooritus Leppneeme teel ning kuulekus ja osavus Viimsi staadionil. Tulemusi saavutati A-tasemel kaks - Piret Koor ja saksa lambakoer Niten ning Liia Rikkinen belgia lambakoeraga Penta sooritasid edukalt RH FL-A katsed! B-tasemel näitasid eriti tubli sooritust Kristi Kreistmann ja labradori retriiver Skippy, kes saavutasid tulemuse 275 punktiga, täites ka MMi kvalifikatsiooninormi! Lisaks said RH FL-B tulemused Jaakko Vaahtoniemi saksa lambakoeraga Argon ja Margot Luukas šveitsi valge lambakoeraga Alfix! Palju õnne kõigile!

Ükski eksam ei saa toimuda tublide koerraldajate, abilisteta ja figurantideta, kes tegid taaskord ära väga suure töö! Suur-suur aitähh Teile kõigile!

Erilised tänud meie kohtunikule Daniel Sedlakile ning abijõududele Eesti Newfoundlandi Koerte Klubist ja Rakverest Skywhite Koertekooli tiimile!

Kõiki tulemusi näeb siit!

Vee-eksami pilte näeb siit! Fotode autor Mihkel Rikas

Maa-ala eksami pilte vaata siit! Fotode autor Ingrid Eha

 

 

Ühistreening Valgamaal Metsnikul

1.-3.augustini 2014 osalesid meie koerajuhid Valgamaal Metsnikul toimunud ühistreeningus Soome FRFK9 ja EPKÜ koerajuhtidega, kus harjutati kolme päeva vältel koertega otsingutööd mahajäetud ja lagunenud hoonetes ja peidikutes.

Mõningaid pilte üritusest näeb siit: https://www.facebook.com/otsingukoerad/posts/718246128242393

 

EOKK suvepäevad "Dessant 2014"

Juuli lõpus pidas Eesti Otsingukoerte Klubi suvepäevi. Suvepäevade raames toimunud üritusel „Dessant 2014 - liikuv päästemeeskond“ läbisid kaks neljaliikmelist meeskonda teekonna Tapa - Lehtse - Rabassaare - Kõrvemaa järved - Sillaotsa järv - Vene järv - Kulli järv. Teekond algas Tallinnast rongiga Tapale ning 36-tunnise teekonna vältel kandsid koerajuhid suvises põrgukuumuses nii enda kui koera varustust seljas. Teekonna vältel tuli osalejatel sooritada mitmesuguseid otsinguülesandeid, aga jäi ka aega järvedes suplemiseks ning kauni Kõrvemaa looduse nautimiseks.

Ürituse pilte näeb siit!

Margoti ja Mihkli pildid:

https://picasaweb.google.com/106484834134522229919/EOKKDessant2014

Karini pildid:

https://plus.google.com/photos/100494652880297745793/albums/6041482069462559329?banner=pwa

Ergo pildid:

https://plus.google.com/photos/105953744675876279192/albums/6041159382124039185?banner=pwa

 

Tänud korraldajatele, figurantidele ja abilistele! Väga tore üritus sai!

Viska Viis meeskond teel Lehtsest Rabassaarele