FH ja A-katse – jäljekoerte katse ja teenistuskoerte jäljekatse

A-katse

A-katse ehk teenistuskoerte jäljekatse kolm astet koosnevad vastavalt IPO-1, IPO-2 või IPO-3 astmete jäljeosadest. Eksamil või võistlusel osalemise eeltingimuseks on edukalt sooritatud BH test.

Jäljeosa läbiviimise jaoks on lubatud igasugune looduslik pinnas, näit. rohumaa, küntud põld, metsaalune.

IPO-1 „A-osa“ – jälg:

Jälje teeb koerajuht, vähemalt 300 sammu, 3 sirget, 2 nurka (umbes 90 kraadi), 2 koerajuhile kuuluvat jäljeeset, vähemalt 20 minutit vana, jälje läbitöötamiseks aega 15 minutit

IPO-2 „A-osa“ – jälg:

Võõras jälg, vähemalt 400 sammu, 3 sirget, 2 nurka (umbes 90 kraadi), 2 jäljeeset, vähemalt 30 minutit vana, jälje läbitöötamiseks aega 15 minutit

IPO-3 „A-osa“ – jälg:

Võõras jälg, vähemalt 600 sammu, 5 sirget, 4 nurka (umbes 90 kraadi), 3 jäljeeset, vähemalt 60 minutit vana, jälje läbitöötamiseks aega 20 minutit

Koer võib töötada ilma rihmata või 10 m pikkuse jäljenööri otsas. Koer peab ajama jälge intensiivselt, kestvalt ning võimalikult ühtlases tempos (sõltuvalt pinnasest ja jälje raskusastmest). Koer peab jäljeajamisel leidma ja näitama esemeid, kas võttes jäljeeseme üles või näitama seda kindlas asendis.

Jäljekoerte katsed

Eksamil või võistlusel osalemise eeltingimuseks on edukalt sooritatud BH test.

Jäljekoerte katse 1 FH1:

Võõras jälg, umbes 1200 sammu, 7 sirget, 6 nurka, 4 jäljeeset, umbes 180 minutit vana, ristuvad jäljed, jälje läbitöötamiseks aega 30 minutit

Koer peab näitama oma jäljetöö kindlust vähemalt 1200 sammu pikkusel ja vähemalt 3 tundi vanal võõral jäljel, millel peab olema 6 maastikule sobivat täisnurka ja millega ristuvad vähemalt kahes teineteisest eemalasuvas punktis värskemad võõrad jäljed.

Jäljekoerte katse 2 FH2:

Eksamil või võistlusel osalemise eeltingimuseks on edukalt sooritatud jäljekoerte katse 1. aste (FH1)

Võõras jälg, umbes 1800 sammu, 8 sirget, 7 nurka, 7 jäljeeset, umbes 180 minutit vana, ristuvad jäljed, jälje läbitöötamiseks aega 45 minutit

Rahvusvaheline jäljekoerte katse IPO-FH:

Eksamil või võistlusel osalemise eeltingimuseks on edukalt sooritatud jäljekoerte katse 1. aste (FH1)

Kaks võõrast jälge, kumbki umbes 1800 sammu, 8 sirget, 7 nurka, 7 jäljeeset, umbes 180 minutit vana, ristuvad jäljed, jälje läbitöötamiseks aega 45 minutit

Jäljekatsete eeskirjadega saab tutvuda siit:
Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad