Tuula treeningplats

Kasutustingimused

Tuula treeningplatsi, teenuste ja ruumide kasutamisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud käesolevate kasutustingimustega ning kohustub treeningplatsi territooriumi kasutamisel järgima alltoodud reegleid ning tasuma platsikasutustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale või kokkuleppele.

Koerad, kes viibivad treeningplatsi territooriumil peavad olema terved ja vaktsineeritud vastavalt kehtivatele nõuetele. Kasutaja on kohustatud arvestama teiste treeningplatsi kasutajatega. 

Kasutaja kinnitab, et vastutab oma koera käitumise ja tegevuse tagajärgede eest, sh. koristab tema järelt. Koristamata jätmise eest on õigus nõuda leppetrahvi 20€.

Kasutaja on kohustatud kasutama kõiki rajatisi, treeningvahendeid ning territooriumi heaperemehelikult, treeningu lõppemisel tuleb taastatud algne olukord (sh koristada prügi jms). Territooriumil on prügi mahapanek rangelt keelatud. Kasuta prügi äraviskamiseks selleks ettenähtud kohta. 

Autoga tohib parkida ainult selleks ettenähtud tähistatud alale. Platsile autoga sõitmine ja seal parkimine on keelatud!

Treeningplatsi haldaja ei vastuta territooriumil juhtuda võivate mistahes kahjude eest (koerte omavahelised tülid, treeningul saadud vigastused jms).

Purunenud inventarist teatamiseks või muude murede puhul võta ühendust e-maili teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuula treeningplatsi haldaja on MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi. 

Platsi kasutamise soovist ja broneeringute tegemisest tuleb eelnevalt teavitada, selleks tuleb kirjutada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või helistada 521 0320.

Treeningplatsi kalendrit saab vaadata veebilehel: www.otsingukoerad.ee/tuulaplats

Platsikasutustasude hinnakiri hooajal 2021:

  • Ühe korra kasutamise tasu 2 EUR
  • Platsi broneerimine kasutajale privaatseks treeninguks 10 EUR/ tund
  • Ürituste ja treeningute korraldamine platsil teistele treeneritele, klubidele ja ühingutele on kokkuleppel, tasumine arve alusel.
  • Tasumine MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi arveldusarvele Swedbank’is EE262200221050221333